UPDATE `firma` SET `widoczny` = '0' WHERE `firma`.`id` =93403

Lista Firm Pobierz nowe